294

BỆNH VIỆN MẮT TỔ CHỨC TẬP HUẤN QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ – VỆ SINH MÔI TRƯỜNG BỀ MẶT CHO CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG, NHÂN VIÊN THU GOM CHẤT THẢI NĂM 2020

Nhằm thực hiện Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý chất thải y tế, ngày 04 và 06/11/2020, Bệnh viện Mắt đã tổ chức Tập huấn quản lý chất thải y tế – vệ sinh môi trường bề mặt cho cán bộ, viên chức, người lao động, nhân viên thu gom chất thải trong bệnh viện năm 2020.

Với những nội dung rất thiết thực và truyền tải dễ hiểu, buổi tập huấn đã thu hút sự chú ý lắng nghe của cán bộ, nhân viên đang làm việc tại bệnh viện.

Buổi tập huấn còn nhằm giảm thiểu khả năng lây nhiễm cho các nhân viên y tế tại bệnh viện khi thu gom, phân loại, xử lý rác thải y tế và hướng dẫn thực hiện vệ sinh tay thường xuyên. Vệ sinh tay là một chương trình can thiệp đơn giản và có hiệu quả cao phòng ngừa nhiễm khuẩn tại bệnh viện.

Thông qua lớp tập huấn cán bộ, nhân viên Bệnh viện Mắt được nâng cao kiến thức, kỹ năng, thái độ thực hiện, cũng như nâng cao chất lượng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, hạn chế tối đa khả năng gây nhiễm khuẩn trong bệnh viện.