Sở Y tế trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt...

   Chiều ngày 25/04/2022, tại Hội trường Bệnh viện Mắt, BS.CKII Nguyễn Hoài Nam - Phó Bí thư...

Thông báo mời báo giá Trang thiết bị y tế, vật tư y tế,...

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai mua sắm vật tư tiêu hao, vật tư y tế, máy...

Kế hoạch xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú...

KẾ HOẠCH Xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 14 Năm 2023   Căn...

LỄ SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT TỪ 02/9/2021 đến 27/02/2022 & LỄ MEETING KỶ...

LỄ SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT TỪ 02/9/2021 đến 27/02/2022 & LỄ MEETING KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY...

Thông báo chiêu sinh lớp Phẫu thuật Lasik cơ bản

Số lượng học viên nhận: 5 học viên  

Trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Xét nghiệm, Phó Trưởng phòng...

Ngày 14 tháng 02 năm 2022, tại buổi họp giao ban cán bộ chủ chốt, Ông Đỗ Quốc...

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN MẮT...

Bệnh viện Mắt thông báo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021