159

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MUA SẮM NĂM 2023

Bệnh viện Mắt thông báo về tình hình thực hiện mua sắm năm 2023 

Đính kèm: các quyết định trúng thầu

QD 1077 KQLCNT
QĐ 1218 PD KQLCNT test nhanh
QD 1287 25102023 KQLCNT
QDKQ 1008 22082023
QĐ KQLCNT (1)
QĐ 529 KQLCNT TEST NHANH
QD 268
1380-QĐ-20.11.23
QD 1344 10112023
17. QĐ 859 QĐ KQLCNT BKDM
29-QĐ-11.01.24
QDKQLCNT 62 22012024
QDKQLCNT 32 12012024