KÝ SINH TRÙNG Ở MẮT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĂN ỐC BƯƠU VÀNG

Ngày 30/3/2011, Bác sỹ khoa Đáy mắt Bệnh viện Mắt TPHCM đã phẫu thuật cắt dịch kính,...