THÔNG BÁO CHIÊU SINH

THÔNG BÁO CHIÊU SINH Kính gửi:  - Ban Giám Đốc Sở Y Tế Tỉnh, Thành phố - Ban Giám Đốc...

Hội Thảo về bệnh lý Dịch kính – Võng Mạc

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN MẮT Số:            /BVM-KHTH V/v Tham dự Hội Thảo về bệnh lý...

Khám mắt miễn phí cho người cao tuổi

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6  tháng 10  năm 2014 THÔNG BÁO V/v khám mắt miễn phí cho người cao...

Chiêu sinh lớp phaco căn bản

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2014 THÔNG BÁO CHIÊU SINH V/v mở lớp phaco căn bản ...

Tổ chức khóa tập huấn Mài lắp kính

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 10 năm 2014 THÔNG BÁO (V/v Tổ chức khóa tập huấn...

_

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7  năm 2014   THÔNG BÁO V/v Khám cấp thuốc và miễn...

CHIÊU SINH LỚP PHACO

THÔNG BÁO CHIÊU SINH Kính gửi: Ban Giám Đốc Sở Y tế Tỉnh, Thành phố Ban Giám Đốc...

Chiêu Sinh Chuyên Đề Glaucoma

THÔNG BÁO CHIÊU SINH Kính gửi: -Ban Giám Đốc Sở Y tế Tỉnh, Thành phố -Ban Giám Đốc Trung Tâm...

Khám Tầm Soát, Tư Vấn Và Phát Thuốc Miễn Phí

KHÁM TẦM SOÁT, TƯ VẤN VÀ PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ NGUY CƠ CAO CÓ...