THÔNG BÁO: Về việc cung cấp báo giá in ấn sổ khám bệnh và...

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai gói thầu "Cung cấp sổ khám bệnh và sổ theo dõi...

Thông báo về việc cung cấp báo giá ứng dụng phần mềm năm 2021

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai gói thầu "Cung cấp ứng dụng phần mềm năm 2021", các...

Thông báo chiêu sinh lớp phẫu thuật Lasik căn bản

Số lượng: 10 học viên. Ưu tiên các Bác sĩ tại các tỉnh (có giấy giới thiệu hoặc cử...

THÔNG BÁO: Bệnh viện Mắt mời báo giá cung cấp giấy in, mực in...

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai gói thầu "Cung cấp giấy in, mực in năm 2021" với...

THÔNG BÁO: Về việc mời báo giá “Dịch vụ vận hành, bảo trì hệ...

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai gói thầu “Dịch vụ vận hành, bảo trì hệ thống xử...

THÔNG BÁO: Về việc mời báo giá “Dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng cây...

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai gói thầu "Cung cấp dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng cây...

Thông báo: Bệnh viện Mắt mời các đơn vị có nhu cầu và đủ...

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai gói thầu Cung cấp in ấn phẩm chuyên môn năm 2021...

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ QUA ĐIỆN THOẠI

Do dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, Bệnh viện Mắt khuyến cáo Quý bệnh nhân,...

ĐẾN BỆNH VIỆN KHÁM CHỮA BỆNH AN TOÀN SAU DỊP TẾT

Do dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, Bệnh viện Mắt khuyến cáo Quý bệnh nhân,...

Danh mục thuốc Bệnh viện Mắt năm 2020-2021

Thông qua Biên bản họp Hội đồng thuốc và điều trị số 01/BB-HĐT ngày 18/01/2021, Khoa Dược ban...
LỊCH NGHỈ TẾT KHOA KHÚC XẠ

☆ LỊCH NGHỈ TẾT ☆ ☆ KHOA KHÚC XẠ ☆

☆ 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐍𝐆𝐇𝐈̉ 𝐓𝐄̂́𝐓    𝔐𝔲̛̀𝔫𝔤 𝔛𝔲𝔞̂𝔫 𝔗𝔞̂𝔫 𝔖𝔲̛̉𝔲 𝟐𝟎𝟐𝟏 ✨𝐊𝐡𝐨𝐚 𝐊𝐡𝐮́𝐜 𝐗𝐚̣ sẽ nghỉ làm việc...