LỄ SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT TỪ 30/4, 01/5 VÀ 19/5 ĐẾN 02/9/2023 &...

LỄ SƠ KẾT THI ĐUA ĐỢT TỪ 30/4, 01/5 VÀ 19/5 ĐẾN 02/9/2023 & SƠ KẾT CÔNG TÁC...

SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

    Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC năm 2023 của Bệnh viện...

CHUYỂN ĐỔI SỐ HƯỚNG ĐẾN XÂY DỰNG BỆNH VIỆN THÔNG MINH

Tạo môi trường khám, chữa bệnh hiện đại, hướng đến bệnh viện không giấy tờ; nâng cao chất...

“BIỆN PHÁP HẠN CHẾ XUẤT HIỆN ADR THUỐC NHỎ MẮT GIÃN ĐỒNG TỬ Ở...

Cơ quan quản lý Dược phẩm Pháp (ANSM) tiếp tục ghi nhận báo cáo về các trường hợp...

THÔNG BÁO V/V KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ NGÀY THỨ 7 (CÓ GIẢI QUYẾT BHYT...

Bệnh viện Mắt thông báo v/v triển khai khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ ngày thứ 7 hàng...

KẾT QUẢ LCNT MUA SẮM THUỐC 2022-2023 GÓI THẦU THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC

Ngày 24/07/2023, Bệnh viện Mắt đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc 2022-2023,...

BỆNH VIỆN MẮT TUYỂN DỤNG

BỆNH VIỆN MẮT TUYỂN DỤNG  Bệnh viện Mắt là Bệnh viện đầu ngành về nhãn khoa của khu vực...