CHƯƠNG TRÌNH PHẪU THUẬT ĐỤC THỦY TINH THỂ CHO BÀ CON NGHÈO TẠI TỈNH...

Trong 4 ngày từ 16/9/2020 đến 19/9/2020, Bệnh viện Mắt đã phối hợp với Quỹ Thiện Tâm -...

TẬP HUẤN VĂN THƯ – LƯU TRỮ, CẬP NHẬT NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ...

Sáng ngày 25/9/2020, Bệnh viện Mắt phối hợp cùng Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố...

Thi điều dưỡng giỏi Bệnh viện Mắt năm 2020

        Ngày 24/9/2020, Phòng Điều dưỡng phối hợp cùng phòng Công tác xã hội, khoa...

Ăn giảm muối và giảm đường để phòng các bệnh không lây nhiễm

Muối (NaCl), được cấu thành từ hai nguyên tố hóa học là Natri và Chlorua. Theo Viện Dinh...

XÉT CHUYỂN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Y SỸ HẠNG IV SANG ĐIỀU DƯỠNG HẠNG...

Căn cứ Kế hoạch số 458/KH-BVM ngày 21 tháng 8 năm 2020 về việc xét chuyển CDNN của...

TẬP THỂ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG – BỆNH VIỆN MẮT ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN...

TẬP THỂ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG – BỆNH VIỆN MẮT ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ...

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ THUỘC BỆNH VIỆN MẮT ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT DANH...

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ THUỘC BỆNH VIỆN MẮT ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT DANH HIỆU TẬP THỂ LAO...

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN THUỘC BỆNH VIỆN MẮT ĐƯỢC TẶNG BẰNG...

DANH SÁCH 09 tập thể và 26 cá nhân thuộc Bệnh viện Mắt được tặng bằng khen của UBND...

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI...

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM 2019       STT Họ và...

DANH SÁCH Được tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” ...

DANH SÁCH Được tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” (Ban hành kèm theo Quyết định số 701/QĐ-BYT...