NGĂN CHẶN VÀ ĐẨY LÙI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI – HƯỞNG ỨNG...

Bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em...

TẬP THỂ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG – BỆNH VIỆN MẮT ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN...

TẬP THỂ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG – BỆNH VIỆN MẮT ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ...

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ THUỘC BỆNH VIỆN MẮT ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT DANH...

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ THUỘC BỆNH VIỆN MẮT ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT DANH HIỆU TẬP THỂ LAO...

DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN THUỘC BỆNH VIỆN MẮT ĐƯỢC TẶNG BẰNG...

DANH SÁCH 09 tập thể và 26 cá nhân thuộc Bệnh viện Mắt được tặng bằng khen của UBND...

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI...

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM 2019       STT Họ và...

DANH SÁCH Được tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” ...

DANH SÁCH Được tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” (Ban hành kèm theo Quyết định số 701/QĐ-BYT...

BỆNH VIỆN MẮT KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT ĐỐI VỚI TẬP THỂ CÓ THÀNH TÍCH...

BỆNH VIỆN MẮT KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT ĐỐI VỚI TẬP THỂ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG...

BỆNH VIỆN MẮT KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN XUẤT SẮC TRONG CÔNG...

BỆNH VIỆN MẮT KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 Bệnh viện...

BỆNH VIỆN MẮT KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN XUẤT SẮC TRONG...

      Trong đợt sơ kết thi đua từ 02/9/2019 đến 27/02/2020, Bệnh viện Mắt đã có...

BỘ Y TẾ KHUYẾN CÁO: CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19

Thông điệp 5K KHẨU TRANG: Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông...

Các bước cần làm khi đi khám bệnh để phòng COVID-19

Hiện nay đã ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại một số địa phương. Mặc...

TP.HCM: TRIỂN KHAI GIÁM SÁT NGƯỜI ĐẾN TỪ CÁC VÙNG CÓ DỊCH COVID-19 TRONG...

TP.HCM tính đến ngày 19/8/2020, đã 19 ngày không có trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng....