video

TÌM HIỂU VỀ NHƯỢC THỊ

TÌM HIỂU VỀ NHƯỢC THỊ KHOA KHÚC XẠ: ❋ Phẫu thuật Điều trị Tật Khúc xạ ☆ CẬN THỊ ☆ LOẠN...

Quyết định 4815/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải...

(https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/Quyet-dinh-4815-QD-BYT-2020-tai-lieu-Huong-dan-chan-doan-viem-phoi-mac-phai-o-nguoi-lon-457957.aspx)

CẢNH GIÁC VỚI BỆNH DO VI KHUẨN WHITMORE GÂY RA SAU LŨ LỤT

Gần đây, BV Trung ương Huế vừa cảnh báo về sự xuất hiện và gia tăng đột biến...

BỆNH VIỆN MẮT THÔNG BÁO

Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trong cơ sở khám chữa bệnh,...

NGĂN CHẶN VÀ ĐẨY LÙI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI – HƯỞNG ỨNG...

Bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em...

LỜI KHUYÊN SAU PHẪU THUẬT SMILE ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ

KHOA KHÚC XẠ: ❋ Phẫu thuật Điều trị Tật Khúc xạ ☆ CẬN THỊ ☆ LOẠN THỊ ☆ VIỄN THỊ...

HƯỞNG ỨNG NGÀY THỊ GIÁC THẾ GIỚI NĂM 2020

Với mục tiêu “Quyền được nhìn thấy cho mọi người vào năm 2020”, Tổ chức Y tế thế...