711

CHƯƠNG TRÌNH “CẤP ĐỔI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CÓ GẮN CHIP” VÀ CHƯƠNG TRÌNH “PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN NĂM 2021”

Ngày 2/04 vừa qua, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Bệnh viện Mắt phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC06) đã tiến hành tổ chức “Cấp đổi căn cước công dân có gắn chip điện tử” tại khuôn viên của Bệnh viện Mắt.

Chương trình dành cho cán bộ, viên chức và người lao động có nhu cầu cấp đổi thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử. Theo quy định pháp luật, CMND giấy 9 số và 12 số có thời hạn sử dụng 15 năm tính từ ngày cấp. Còn với thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25, 40, 60 tuổi. Nếu CMND, CCCD vẫn còn hạn sử dụng, người dân vẫn có thể tiếp tục sử dụng.