201

Chương trình khám mắt, khám tật khúc xạ cho học sinh tại tỉnh Ninh Thuận Tháng 10. 2023

Chương trình khám mắt, khám tật khúc xạ cho học sinh tại huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận và các huyện Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, Đức Linh – tỉnh Bình Thuận. Từ ngày 23/10/2023 – 27/10/2023.