200

CHUYỂN ĐỔI SỐ HƯỚNG ĐẾN XÂY DỰNG BỆNH VIỆN THÔNG MINH

Tạo môi trường khám, chữa bệnh hiện đại, hướng đến bệnh viện không giấy tờ; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng công nghệ thông tin; tối ưu quy trình khám, chữa bệnh nhanh – gọn – chính xác, giảm thời gian, khối lượng thủ tục hành chính… Đây là những mục tiêu mà ngành Y tế và các bệnh viện trong tỉnh đang thực hiện chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Việc chuyển đổi số phải được xem là một trong những hoạt động trọng tâm trong kế hoạch hoạt động hằng năm của bệnh viện, do chính Giám đốc bệnh viện trực tiếp chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, cần đẩy mạnh ưu tiên phân bổ nguồn lực để củng cố và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin của bệnh viện.

Đó là 2 trong 15 nội dung “Khuyến cáo đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số hướng đến xây dựng bệnh viện thông minh” vừa được Sở Y tế TPHCM ban hành.

Sở Y tế TPHCM cho biết, việc ban hành “Khuyến cáo đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số hướng đến xây dựng bệnh viện thông minh” nhằm định hướng và thống nhất các hoạt động cần thiết cho việc đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số của bệnh viện nhằm hướng đến các mục tiêu: (1) Góp phần cải tiến chất lượng phục vụ người bệnh; (2) Tạo dựng môi trường làm việc thuận lợi cho nhân viên; (3) Cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực quản lý bệnh viện; (4) Sử dụng và đóng góp nguồn dữ liệu lớn của ngành y tế thành phố trong công tác quản lý, điều phối và dự báo.

Xây dựng mạng lưới cộng tác viên công nghệ thông tin trong toàn bệnh viện

Nội dung đầu tiên trong “Khuyến cáo đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số hướng đến xây dựng bệnh viện thông minh” là phổ biến và quán triệt đến từng viên chức và người lao động trong bệnh viện để có nhận thức đúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động chuyển đổi số. 

Việc chuyển đổi số phải được xem là một trong những hoạt động trọng tâm trong kế hoạch hoạt động hằng năm của bệnh viện, do chính Giám đốc bệnh viện trực tiếp chỉ đạo thực hiện. 

Ưu tiên phân bổ nguồn lực để tuyển dụng bổ sung nhân lực cho phòng công nghệ thông tin, quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên chuyên trách công nghệ thông tin được học tập nâng cao trình độ. Đồng thời, xây dựng và phát triển mạng lưới cộng tác viên công nghệ thông tin với sự tham gia của các nhân viên thuộc các khoa, phòng trong toàn bệnh viện.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ưu tiên phân bổ nguồn lực để củng cố và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin của bệnh viện và triển khai có hiệu quả các phần mềm ứng dụng không thể thiếu trong hoạt động của bệnh viện và các phần mềm mới đối với các vấn đề phổ biến, đòi hỏi sự tham gia của nhiều khoa phòng, qua nhiều bước, tiêu tốn nhiều giấy tờ, công sức và thời gian; đồng thời củng cố và nâng cấp trung tâm dữ liệu (Data Center – DC) của bệnh viện (chọn địa điểm phù hợp, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật, điều kiện về môi trường…)

Xây dựng cổng thông tin bệnh viện có khả năng giao tiếp hai chiều với người bệnh

Nội dung khác trong Khuyến cáo là xây dựng cổng thông tin bệnh viện có khả năng giao tiếp hai chiều với người bệnh, bao gồm: đăng ký khám bệnh từ xa qua các phương tiện phổ biến như điện thoại di động, tổng đài điện thoại, cổng thông tin đặt hẹn,…; cung cấp thông tin cho người bệnh qua thư điện tử, tin nhắn,…; có thể tra cứu thông tin y tế trực tuyến, thông tin chi tiết về các dịch vụ khám chữa bệnh, tư vấn từ xa; nhắc người bệnh tái khám, dùng thuốc, tiêm chủng lần tiếp theo, thanh toán không dùng tiền mặt… 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nhằm hạn chế sai sót bằng các phần mềm ứng dụng như: Hệ thống nhắc liều, tự động tính liều, cảnh báo tiền sử dị ứng thuốc, tương tác thuốc, trùng nhóm điều trị theo mã ATC; chỉ định điều trị phù hợp chẩn đoán theo phác đồ; tra cứu thông tin và lịch sử điều trị của người bệnh; tra cứu phác đồ điều trị của bệnh viện và kho dữ liệu phác đồ điều trị của Sở Y tế,…

“Văn phòng số” thay thế cho các thủ tục hành chính nội bộ của bệnh viện

Ngoài ra, Khuyến cáo cũng đưa ra các nội dung: triển khai hiệu quả “Văn phòng số” thay thế cho các thủ tục hành chính nội bộ của bệnh viện; tích hợp chữ ký điện tử hoặc chữ ký số vào các phần mềm ứng dụng của bệnh viện, đồng thời phải ban hành quy chế sử dụng chữ ký điện tử và chữ ký số theo đúng quy định (Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số); vận dụng khả năng dự báo và giám sát của hệ thống thông tin trong hoạt động quản lý bệnh viện.

Triển khai bệnh án điện tử (Electronic Medical Record – EMR) phải trên cơ sở đã hoàn chỉnh hệ thống thông tin quản lý bệnh viện (HIS) và trục dữ liệu thông tin tích hợp của bệnh viện, cùng với hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ bệnh án điện tử (Clinical Data Repository – CDR), và các hệ thống thông tin hỗ trợ chuyên môn khác (như LIS, RIS/PACs, …).

Cuối cùng, khuyến khích các đơn vị tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau khi thực hiện chuyển đổi số, nhất là các hoạt động hướng đến làm hài lòng người bệnh. 

Chuyển đổi số để người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn 

Người đứng đầu ngành y tế TPHCM phân tích về những lợi ích đem lại khi ngành y tế chuyển đổi số.

Thứ nhất, chuyển đổi số để người dân thuận lợi hơn khi có nhu cầu sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Người dân dễ dàng tương tác với ngành y tế để phản ánh và được hướng dẫn. Người dân dễ dàng quản lý được sức khỏe của mình với sự kết nối và liên thông các dữ liệu sức khỏe với các cơ sở khám, chữa bệnh. Mỗi người dân đều được lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Thứ 2, chuyển đổi số để thầy thuốc dễ dàng tiếp cận được các kiến thức khoa học mới, kỹ thuật mới. Thầy thuốc giảm thiểu được các nguy cơ sai sót ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn cho người bệnh; giảm bớt được các thủ tục hành chính, giấy tờ trong bệnh viện. Bác sĩ tuyến dưới có thể kết nối dễ dàng với tuyến trên để hội chẩn và được tư vấn; hướng đến mỗi bệnh viện và cơ sở khám, chữa bệnh đều lập hồ sơ bệnh án điện tử, và các dữ liệu bệnh án điện tử phải được kết nối và liên thông với nhau giữa các cơ sở khám, chữa bệnh.

Thứ 3, chuyển đổi số để nhà quản lý y tế triển khai hiệu quả công tác điều phối, giám sát, cảnh báo, dự báo đối với các vấn đề liên quan đến sức khỏe của người dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của ngành y tế và triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Rất nhiều ứng dụng giúp cho các nhà quản lý bệnh viện, quản lý cơ sở y tế triển khai hoạt động giám sát sự tuân thủ các quy trình, các phác đồ điều trị của nhân viên y tế, triển khai các hoạt động hướng đến phục vụ bệnh nhân, phục vụ nhân viên ngày một tốt hơn.

Tuy nhiên, lãnh đạo ngành y tế TPHCM cũng nhìn nhận thực tế vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức khi triển khai hoạt động chuyển đổi số đối với các cơ sở y tế.

Đó là nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin tại các đơn vị còn thiếu và yếu do chưa được đầu tư đồng bộ và đúng mức theo kỳ vọng phát triển công nghệ số. Các quy định, quy trình nội bộ chưa kịp thay đổi cho phù hợp với môi trường làm việc trên nền tảng số, nhất là tư duy chuyển đổi số dù có nâng cao hơn, nhưng năng lực số chưa đáp ứng được yêu cầu về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế do chưa tạo lập được thói quen làm việc cho nhân viên y tế… Chính vì vậy, hiệu quả trong việc triển khai đồng bộ chuyển đổi số tại các cơ sở y tế còn chưa rõ ràng.

Bên cạnh việc tiếp tục kiến nghị những cơ chế chính sách giúp các cơ sở y tế thuận lợi hơn trong đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và nhân lực chuyên trách CNTT, Sở Y tế TPHCM đề nghị mỗi cơ sở y tế phải tăng cường học tập, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác chuyển đổi số của các đơn vị và nhất là kịp thời cập nhật các ứng dụng mới, hiệu quả giúp nhân viên y tế, người dân… thuận lợi hơn trong cung ứng và sử dụng các dịch vụ y tế, qua đó tuỳ điều kiện và khả năng kinh tế của mỗi đơn vị mà chọn lọc các vấn đề ưu tiên để triển khai.