328

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT MỔ PHACO TẠI PHÒNG KHÁM MẮT VỆ TINH – BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NHÀ BÈ


Thực hiện chỉ đạo của Sở y tế về việc triển khai phòng khám chuyên khoa tại Bệnh viện quận huyện,  Bệnh Viện Mắt TP.HCM đã triển khai dự án Phòng khám Mắt vệ tinh tại huyện Nhà Bè từ tháng 9/2011.

Các hoạt động chính của dự án:

  1. Khám chữa bệnh Mắt.
  2. Đo khám khúc xạ và cấp toa kính, dịch vụ cung cấp kính.
  3. Thực hiện thủ thuật, phẫu thuật trung, tiểu phẫu.
  4. Xử lý cấp cứu bán phần trước đơn giản.
  5. Phẫu thuật Phaco và ngoài bao.

Thời gian thực hiện dự án: 3 năm , từ tháng 9/2011 dự kiến đến tháng 9/2013.

Tiếp tục thực hiện dự án, ngày 03/01/2013, Bệnh viện Mắt đã tổ chức đợt phẫu thuật Phaco cho 10 bệnh nhân để từng bước chuyển giao kỹ thuật mổ cho Bệnh viện Đa khoa huyện Nhà Bè và một số kỹ thuật khác như siêu âm, phụ mổ…góp phần giảm tải tuyến trên và nâng cao năng lực và chất lượng khám chữa bệnh tuyến dưới.

Trong khuôn khổ của dự án, Bệnh viện Mắt sẽ tiếp tục đào tạo miễn phí cho 1 Bác sỹ siêu âm mắt, 1 KTV phụ mổ cho Bệnh viện huyện Nhà Bè.

Ngày 12/1/2013, Bác sỹ Bệnh viện Mắt sẽ phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bệnh viện huyện Nhà Bè tổ chức khám mắt miễn phí cho khoảng 200 bệnh nhân tuyến phường xã của huyện Nhà Bè

Một số hình ảnh của đợt phẫu thuật:

Chuyển giao kỹ thuật mổ Phaco tại BV huyện Nhà Bè

Bệnh nhân được Bác sỹ bệnh viện Mắt phẫu thuật Phaco tại BV huyện Nhà Bè