709

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VÒNG 2 TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN MẮT

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VÒNG 2
TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN MẮT

Căn cứ Kế hoạch số 328/KH-BVM ngày 28/04/2023 của Bệnh viện Mắt về việc tuyển dụng người lao động tại Bệnh viện Mắt đối với vị trí bác sĩ, chuyên viên pháp chế, kỹ thuật y xét nghiệm;

Bệnh viện Mắt thông báo danh mục tài liệu tham khảo Vòng 2 tuyển dụng người lao động như sau:

 1. Nội dung phỏng vấn gồm phần kiến thức chuyên môn phù hợp với trình độ chuyên môn và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, kỹ năng giao tiếp ứng xử, giải quyết tình huống. Giám khảo có thể phỏng vấn bằng tiếng anh.
 2. Câu hỏi phỏng vấn chuyên môn gồm :
  – Bác sĩ nhãn khoa: kiến thức cơ bản về nhãn khoa. Tài liệu tham khảo : Luật khám chữa bệnh và kiến thức chuyên môn về phác đồ điều trị nhãn khoa, Bệnh viện Mắt ban hành năm 2021 (đã đăng trên website của Bệnh viện Mắt).
  – 
  Gây mê hồi sức : kiến thức cơ bản, quy trình, quy định về công tác gây mê hồi sức, bài giảng và giáo trình gây mê hồi sức của trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.
  – Xét nghiệm : quy trình kỹ thuật xét nghiệm và quy định chống nhiễm khuẩn. Tài liệu tham khảo :
  + Quyết định số 2017/QĐ-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Huyết học-Truyền máu-Miễn dịch-Di truyền-Sinh học phân tử;
  + Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 của Bộ Y tế ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học;
  + Thông tư số 37/TT-BYT ngày 25/9/2017 của Bộ Y tế quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm;
  + Quyết định số 6769/QĐ-BYT ngày 08/11/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh;
  + Quyết định số 7034/QĐ-BYT ngày 21/11/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh;
  + Thông tư số 20/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế;

– Xây dựng cơ bản: các quy định về xây dựng cơ bản, các kiến thức cơ bản về kỹ thuật trong xây dựng. Tài liệu tham khảo: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014, Luật xây dựng sửa đổi 2020.
– Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ : kiến thức cơ bản về công tác văn thư lưu trữ. Tài liệu tham khảo : Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư và Bộ Luật Lao động.

(Đính kèm câu hỏi tham khảo)

BÁC SĨ NHÃN KHOA

CAU HOI THI GMHS BS

CÂU HỎI CHUYÊN MÔN HÀNH CHÍNH

CÂU HỎI CM-TIẾNG ANH-XET NGHIEM

Ky su xay dung