506

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

ĐIỀU CHỈNH
THỜI GIAN TỔ CHỨC VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

Do nhu cầu thực hiện công tác chuyên môn tại Bệnh viện Mắt. Hội đồng Tuyển dụng người lao động của Bệnh viện Mắt thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Vòng 2 Kỳ tuyển dụng người lao động như sau:

– Thời gian điều chỉnh: 7 giờ 45, thứ 6 ngày 24/05/2024

Các nội dung khác vẫn tiếp tục thực hiện theo nội dung Thông báo đăng lúc 9 giờ ngày 21/05/2024 theo liên kết đính kèm: THÔNG BÁO TỔ CHỨC VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG – Bệnh viện mắt (benhvienmat.com)