136

HỘI THẢO CHUYỂN ĐỔI SỐ BỆNH VIỆN

Ngày 21/3/2023 vừa qua, Bệnh viện Mắt đã tổ chức buổi hội thảo chuyển đổi số bệnh viện. Tham dự hội thảo có ThS. BS CKII Lê Anh Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Mắt, Ông Nguyễn Quốc Định– PGĐ CNTT Bệnh viện Gia An 115, Ông Đặng Thanh Hùng – Trưởng phòng CNTT Bệnh viện Nhi đồng 1 – Ủy viên BCH Hội Tin học y tế, Ông Trần Văn Tuyên – Phòng tin học hóa quản lý Khám, chữa bệnh – Cục CNTT Bộ Y Tế và sự hiện diện của các đối tác bệnh viện đến tham dự.

Được biết, ngày 03/06/2020, Thủ tưởng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg về “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” xác định ngành y tế/chăm sóc sức khỏe là một trong những ngành được ưu tiên chuyển đổi số hàng đầu.Việc ứng dụng chuyển đổi số trong ngành y tế chính là giải pháp giúp nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, giảm tải nỗi lo về nhân lực. Chuyển đổi số trong ngành y tế giúp đổi mới trong các thiết bị y tế, khả năng kết nối cũng như cải thiện chẩn đoán và cải tiến dược phẩm.

Chuyển đổi số y tế là ứng dụng công nghệ thông tin một cách tổng thể và toàn diện, trong đó đặc biệt chú trọng tới các công nghệ số hiện đại dẫn đến sự thay đổi tích cực toàn bộ hoạt động y tế trong chăm sóc sức khỏe. Quá trình chuyển đổi số bệnh viện sẽ tác động, dẫn đến thay đổi tích cực các hoạt động của bệnh viện theo ba nhóm nội dung chính:

  • Thứ nhất, tác động đến cách thức lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành trong nội bộ của bệnh viện, giúp Ban Giám đốc, các lãnh đạo Khoa Phòng quản lý và ra quyết định chính xác, kịp thời, hiệu quả dựa trên nền tảng công nghệ số.
  • Thứ hai, tác động trực tiếp đến việc cung cấp và tiếp cận dịch vụ y tế từ phương thức truyền thống sang phương thức dựa trên nền tảng công nghệ số, góp phần đẩy mạnh việc cung cấp và tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng, kịp thời, mọi lúc, mọi nơi.
  • Thứ ba, tác động tới cách thức làm việc, giao tiếp của đội ngũ nhân viên y tế, người lao động trong bệnh viện chuyển đổi phương thức làm việc từ môi trường truyền thống sang môi trường số, hình thành “người thầy thuốc số”.

Kết thúc buổi hội thảo, các đại biểu tham dự nhận định đây là dịp để các chuyên gia và các cán chủ chốt các bệnh viện trao đổi kinh nghiệm cũng như kiến thức thực tế để từ đó đưa ra lộ trình chuyển đổi số phù hợp nhất cho bệnh viện mình.

ThS. BS CKII Lê Anh Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Mắt

Ông Nguyễn Quốc Định – PGĐ CNTT Bệnh viện Gia An 115

Ông Đặng Thanh Hùng – Trưởng phòng CNTT BVNhi đồng 1 – Ủy viên BCH Hội Tin học y tế