604

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ QUA ĐIỆN THOẠI

Do dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, Bệnh viện Mắt khuyến cáo Quý bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân và khách liên hệ công tác vui lòng mang khẩu trang, vệ sinh tay và khai báo y tế trung thực khi vào khuôn viên BV. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến bằng cách quét mã QR code tại các cổng theo cách sau đây:

  • Hướng dẫn quét mã QR code tại cổng số 1 (Cổng Điện Biên Phủ)

  • Hướng dẫn quét mã QR code tại cổng số 2 (Cổng Nguyễn Thông)

  • Hướng dẫn quét mã QR code tại cổng số 3 (Cổng Nguyễn Bà Huyện Thanh Quan)

  • Hướng dẫn quét mã QR code tại cổng 58 Bà Huyện Thanh Quan