224

KHÓA TẬP HUẤN VỀ KÍNH GỌNG VÀ MÀI LẮP KÍNH

KHÓA TẬP HUẤN VỀ KÍNH GỌNG VÀ MÀI LẮP KÍNH

DO CHUYÊN GIA SINGAPORE GIẢNG DẠY


 

Từ ngày 13 – 16/5/2013, Bệnh viện Mắt TP.Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Carl Zeiss tổ chức khóa tập huấn về kính gọng và mài lắp kính cho 17 giảng viên, trợ giảng khúc xạ và mài lắp kính của Bệnh viện Mắt với sự hướng dẫn của ông Alvin Ho, Thạc sỹ Khúc xạ đến từ Singapore.

Khóa tập huấn giúp cho các Giảng viên, trợ giảng khúc xạ và mài lắp kính của Bệnh viện Mắt bổ sung và nâng cao kiến thức, nhằm phục vụ tốt hơn trong công tác chuyên môn và giảng dạy.