256

Phẫu thuật mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo và bệnh nhân diện chính sách huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Phẫu thuật mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo và

bệnh nhân diện chính sách huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

 

Nhằm tạo điều kiện cho bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách và người có công Cách mạng của huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long được tiếp cận với kỹ thuật cao trong điều trị bệnh về mắt , từ ngày 10 – 11/8/2013,  đoàn công tác gồm 16 Y Bác sỹ của Bệnh viện Mắt TP.Hồ Chí Minh do PGS.TS.BS.Trần Anh Tuấn làm trưởng đoàn mang theo máy móc trang thiết bị hiện đại đã tổ chức đợt phẫu thuật  điều trị bệnh đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco (kính mềm) miễn phí toàn bộ cho 64  bệnh nhân nghèo và bệnh nhân diện chính sách của huyện.

Toàn bộ kinh phí cho đợt phẫu thuật do Công ty Bảo vệ thực vật An Giang và bệnh viện Mắt TP.Hồ Chí Minh tài trợ.

Một số hình ảnh: