2620

Phòng Kính – Bệnh Viện Mắt tạm ngưng dịch vụ cắt kính, thay tròng kính…


? THÔNG BÁO ?

œ›Khoa Khúc Xạ xin thông báo:

  • Hiện tại, PHÒNG KÍNH – Bệnh Viện Mắt tạm ngưng dịch vụ cắt kính, thay tròng kính…

  • Phòng Kính 15 và 15A vẫn thực hiện công tác đo khám khúc xạ (đo độ cận – viễn – loạn) cho Bệnh nhân có nhu cầu như bình thường.

Phòng Kính – Bệnh Viện Mắt sẽ cập nhật thông tin sớm nhất ngay khi có thông báo mới

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ số điện thoại: ? 028.39320965

Trân trọng!

BỆNH VIỆN MẮT • KHOA KHÚC XẠ 

#Mài_Lắp_Kính #Cắt_Kính