285

Quyết định điều động và phân công nhiệm vụ phụ trách quản lý, điều hành hoạt động của phòng Hành chính quản trị trực thuộc Bệnh viện Mắt

Ngày 28/6/2021, BS.CKII. Nguyễn Trí Dũng – Phó Giám đốc – Phụ trách điều hành Bệnh viện Mắt đã ký ban hành Quyết định số 453/QĐ-BVM về việc điều động bà Nguyễn Mai Anh – Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ đến nhận công tác tại phòng Hành chính quản trị và phân công bà Nguyễn Mai Anh nhận nhiệm vụ phụ trách quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Hành chính quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày 28/6/2021./.

QD 453 - 28.6.21