256

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC ĐEO KHẨU TRANG

Một người khi mang khẩu trang thường là để bảo vệ bản thân mình, nhưng đồng thời còn một tác dụng quan trọng đối với sức khoẻ cộng đồng là bảo vệ người khác khỏi hít phải các giọt hô hấp của chính mình.

Nguồn :[Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Hồ Chí Minh (HCDC)]