402

TẬP HUẤN GIAO TIẾP ỨNG XỬ CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN BỆNH VIỆN MẮT NĂM 2020

Văn hóa ứng xử trong giao tiếp còn được thể hiện khả năng tôn trọng người khác cho dù họ là người bệnh hay đồng nghiệp. Tôn trọng là một nghệ thuật tuyệt vời trong giao tiếp, điều này có thể giúp xây dựng mối quan hệ với người khác tốt hơn.

Vào ngày 29,30 tháng 9 năm 2020, bệnh viện Mắt đã tổ chức hai lớp tập huấn cho toàn thể nhân viên bệnh viện năm 2020 nhằm thực hiện Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;Quyết định số 2151/QĐ – BYT, ngày 04/6/2015 của Bộ Y Tế về việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Với sự trình bày của Bác sĩ Chuyên khoa II Phan Bảo Khánh đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM sau buổi tập huấn, nhân viên đã có sự thay đổi nhận thức về tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp, từ đó dẫn đến thay đổi hành vi. Bệnh viện mong muốn nhân viên tiếp tục duy trì và hình thành thói quen, phong cách ứng xử văn hóa, phù hợp với văn hóa bệnh viện. Thông qua lớp tập huấn nhân viên Bệnh viện đã được nâng cao và cải thiện kỹ năng giao tiếp của đội ngũ nhân viên y tế trong việc tham gia điều trị hoặc gián tiếp điều trị đối với người bệnh, thân nhân người bệnh nhằm thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc người bệnh. Từ đó, nhân viên y tế vận dụng được các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp để chủ động làm việc hiệu quả, nâng cao năng suất làm việc và làm tăng mức độ hài lòng đối với người bệnh và thân nhân người bệnh.