122

TẬP HUẤN HỒ SƠ BỆNH ÁN CHO ĐIỀU DƯỠNG

      Ngày 16/7 và 22/7/2020, Phòng Điều dưỡng đã tổ chức 2 buổi tập huấn thực hiện hồ sơ bệnh án cho điều dưỡng.

      Đến tham dự buổi tập huấn có 181 điều dưỡng.  CN. Huỳnh Thúc Thí đã trình bày những danh mục hồ sơ bệnh án, quy chế thực hiện hồ sơ bệnh án và một số lỗi thường gặp của điều dưỡng.

    Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt: