150

Tập huấn mô hình giao tiếp AIDET

Ngày 04 và 12/03/2020, Phòng Điều dưỡng đã tổ chức 02 buổi tập huấn “Mô hình giao tiếp AIDET”.

Đến tham dự buổi tập huấn có 286 điều dưỡng, kỹ thuật viên, thư ký y khoa, hộ lý. CN. Huỳnh Thúc Thí đã trình bày khái niệm về mô hình giao tiếp AIDET với những ví dụ minh họa sinh động, thực tế trong giao tiếp của nhân viên y tế và người bệnh.

Cuối buối tập huấn các điều dưỡng, kỹ thuật viên, thư ký y khoa, hộ lý được lượng giá bằng bộ câu hỏi trắc nghiệm.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt: