512

THÔNG BÁO: Bán thanh lý tài sản công theo hình thức niêm yết giá không thông qua hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công.

Bệnh viện Mắt tổ chức bán thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ theo hình thức niêm yết giá như sau:

 1. Tên, địa chỉ, điện thoại cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản:

1.1. Tên cơ quan: Bệnh viện Mắt.

1.2. Địa chỉ: Số 280 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 03, Tp. Hồ Chí Minh.

1.3. Điện thoại: (028) 39325713 – 1254

 1. Mã số cuộc bán thanh lý: 19 /QĐ-BVM
 2. Tên tài sản, chủng loại, số lượng, chất lượng của tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý: (Theo danh mục đính kèm)

-Giá tổng tài sản: 9.346.045 đồng (Chín triệu ba trăm bốn mươi sáu ngàn không trăm bốn mươi lăm đồng).

-Giá này chưa bao gồm: các loại thuế, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp (nếu có) do người mua được tài sản chịu trách nhiệm thanh toán.

 1. Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước:

4.1. Số tiền đặt trước: 1.400.000 đồng. (Bằng chữ: Một triệu bốn trăm ngàn đồng)

4.2. Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế toán – Bệnh viện Mắt.

 1. Địa điểm và thời gian xem tài sản, công cụ dụng cụ:

5.1. Địa điểm xem tài sản, công cụ dụng cụ: Bệnh viện Mắt, số 280 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 03, Tp. Hồ Chí Minh.

5.2. Thời hạn xem tài sản, công cụ dụng cụ: Từ ngày 20/01/2020 đến 21/01/2020 (từ 8h30 đến 11h30 hàng ngày).

 1. Quy định về người không được tham gia mua tài sản:

Tại Khoản 3, Điều 26, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/01/2017 quy định những người sau đây không được tham gia mua tài sản công theo hình thức niêm yết giá.

 1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong việc nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản, công cụ dụng cụ không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
 2. Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản, người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản;
 3. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm b khoản này.
 4. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước:

Ngày 21/01/2020 ; Địa điểm: Phòng Tài chính Kế toán – Bệnh viện Mắt.

Lưu ý: Người có nhu cầu mua tài sản khi đăng ký và nộp tiền đặt trước:

– Đối với người mua là cá nhân: phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu bản gốc còn trong thời hạn sử dụng.

– Đối với người mua là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp: phải mang theo Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu bản gốc còn trong thời hạn sử dụng của người đại diện

 1. Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản:

Tổ chức bốc thăm để lựa chọn người được quyền mua tài sản vào lúc 9h30 ngày 22/01/2020 tại Hội trường Lầu 1 – Bệnh viện Mắt.

9. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế – Bệnh viện Mắt, số điện thoại: (028) 39325713 – 1254 (trong giờ hành chính)

Phụ lục đính kèmThong bao Thanh Ly