347

THÔNG BÁO: BỆNH VIỆN MẮT BÁN NIÊM YẾT GIÁ LÔ MÁY MÓC THIẾT BỊ VI TÍNH

Căn cứ Quyết định số 1126/QĐ-BVM ngày 23/9/2019 của Giám đốc Bệnh viện Mắt về việc Thanh lý tài sản cố định của Bệnh viện Mắt,

Nay Bệnh viện Mắt mời tất cả các đơn vị quan tâm tham gia mua lô máy móc thiết bị vi tính với nội dung như sau:

  • Tên hàng hóa: máy vi tính bô, máy in, máy fax, bộ lưu điện.
  • Giá khởi điểm: 5.875.000 đồng (Năm triệu tám trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)
  • Thời gian, địa điểm xem tài sản: ngày 30/9 và 01/10/2019 tại địa chỉ 280 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh trong giờ làm việc.
  • Thời gian đăng ký mua tài sản thanh lý: từ ngày 02/10 đến hết 04/10/2019 tại phòng Hành chính quản trị – Bệnh viện Mắt.

Các đơn vị muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ và đăng ký tại Bệnh viện Mắt – Số 280 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM. Điện thoại: 028 39325374 – số nội bộ 1232 gặp Trang.