597

THÔNG BÁO BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG NLĐ ĐỐI VỚI VỊ TRÍ BÁC SĨ

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung điều kiện tuyển dụng người lao động tại vị trí Bác sĩ

          Căn cứ Kế hoạch số 431/KH-BVM ngày 17/04/2024 của Bệnh viện Mắt về việc tuyển dụng người lao động tại Bệnh viện Mắt đối với vị trí Bác sĩ chuyên ngành Gây mê hồi sức; Bác sĩ nhãn khoa;

        Căn cứ Tờ trình số 69/TTr-TCCB ngày 23/04/2024 của phòng Tổ chức cán bộ về việc bổ sung điều kiện tuyển dụng người lao động tại vị trí Bác sĩ được Ban Giám đốc Bệnh viện Mắt phê duyệt;

          Nhằm thu hút nguồn bác sĩ cho có trình độ chuyên môn cao cho Bệnh viện, Bệnh viện Mắt thông báo bổ sung điều kiện tham gia dự tuyển đối với vị trí bác sĩ tại mục 3 Thông báo tuyển dụng người lao động đã đăng website ngày 17/04/2024 theo liên kết https://benhvienmat.com/14235-2/ như sau:

“Đối với bác sĩ có trình độ sau đại học đã hoàn thành các yêu cầu để công nhận tốt nghiệp trong năm 2024 nhưng chưa được trường cấp bằng tốt nghiệp thì có thể nộp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo do trường cấp. Tuy nhiên, nếu được tạm tuyển, sau khi hết thời gian thử việc, các bác sĩ phải nộp Bản sao Bằng tốt nghiệp sau đại học có chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng.

Sau thời gian nêu trên, nếu người trúng tuyển chưa cung cấp được bản sao bằng tốt nghiệp, Bệnh viện sẽ không thực hiện việc ký hợp đồng lao động xác định thời hạn theo quy định.”

BỆNH VIỆN MẮT