2922

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

KẾ HOẠCH
Về việc tạm tuyển người lao động tại Bệnh viện Mắt

Bệnh viện Mắt thông báo Kế hoạch số 431/KH-BVM ngày 17/04/2024 tuyển dụng nhân sự như sau:

 1. Nhu cầu tạm tuyển nhân sự: 
  – Bác sĩ chuyên ngành Gây mê hồi sức: 01 người
  – Bác sĩ nhãn khoa: 08 người
  – Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng: 01 người
  – Kỹ sư phòng Vật tư, thiết bị y tế: 01 người
  – Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh: 02 người
  – Nhân viên bảo vệ phòng Hành chính quản trị: 02 người
 1. Điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ tham gia dự tuyển:
  Điều kiện tham gia dự tuyển:
  Ứng viên tham gia dự tuyển (không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo…) phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
  – Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.
  – Trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng
  – Đủ sức khỏe để thực hiện công việc

3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

 • Đơn xin việc
 • Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 • Bản sao giấy khai sinh, căn cước công dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;
 • Bản sao Bằng cấp chuyên môn và bảng điểm toàn khóa học như sau:
  + Đối với vị trí Bác sĩ chuyên ngành Gây mê hồi sức: có chứng chỉ hành nghề chuyên ngành gây mê hồi sức hoặc bằng sau đại học chuyên ngành gây mê hồi sức;
  + Đối với vị trí Bác sĩ nhãn khoa: có chứng chỉ hành nghề chuyên ngành nhãn khoa hoặc bằng sau đại học chuyên ngành nhãn khoa;
  + Đối với vị trí Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng: có trình độ đại học chuyên ngành quản lý nhà nước;
  + Đối với vị trí Kỹ sư phòng Vật tư, thiết bị y tế: có trình độ đại học trở lên chuyên ngành điện tử, vật lý kỹ thuật y sinh.
  + Đối với vị trí Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh: có trình độ đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh y học.
  + Đối với vị trí Nhân viên bảo vệ phòng Hành chính quản trị: yêu cầu trình độ tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo vệ.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Y tế (phải có xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh)
 1. Hình thức và nội dung tuyển dụng:
  + Vòng 1: Thi lý thuyết kiến thức nghiệp vụ như sau:

  – Gồm 20 câu trắc nghiệm đối với vị trí Nhân viên bảo vệ;
  – Gồm 20 câu trắc nghiệm và 02 câu tự luận đối với các vị trí còn lại.

  + Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp những ứng viên có kết quả ĐẠT tại Vòng 1.

5. Cách tính điểm:
– Điểm kiểm tra chất lượng đầu vào (Vòng 1) được tính theo thang điểm 10, tính hệ số 1;
– Điểm phỏng vấn (Vòng 2) được tính theo thang điểm 10 và tính hệ số 1.
Điểm trúng tuyển là điểm trung bình của điểm kiểm tra chất lượng đầu vào (Vòng 1) và điểm phỏng vấn (Vòng 2).
Lưu ý: Điểm thi của mỗi vòng thi yêu cầu đều phải đạt từ 5 điểm trở lên.

6. Cách xác định người trúng tuyển:
– Kết quả lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm trung bình kiểm tra chất lượng đầu vào (Vòng 1) cao hơn là người trúng tuyển.
– Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì do Hội đồng tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

7. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

 • Thời gian: từ ngày 17/4/2024 đến ngày 03/5/2024 (trong giờ hành chính)
 • Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ- Bệnh viện Mắt
  Số 280 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

8. Thời gian tổ chức Vòng 1 và Vòng 2: dự kiến từ ngày 07/05/2024 đến ngày 17/05/2024

9. Ký hợp đồng thử việc cho người trúng tuyển: Dự kiến ngày 03/06/2024