924

Thông báo: Lịch khám bệnh chữa bệnh trong dịp lễ 30/4 – 01/5/2019

     Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong dịp lễ 30/4 – 01/5/2019, Bệnh viện Mắt xin thông báo lịch khám bệnh chữa bệnh tại Bệnh viện như sau:

 • Hoạt động phẫu thuật Phaco tại Phòng mổ Lầu 2, Phòng mổ Lầu 4 và phẫu thuật Lasik tại khoa Khúc xạ sẽ tạm ngưng phẫu thuật từ ngày 27/4 đến 01/5/2019; ngày 02/5/2019 sẽ hoạt động lại bình thường.
 • Khu Khám 1:
  * Khám bệnh ngoài giờ từ ngày 27/4 đến 01/5/2019
     – Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00;
     – Chiều từ 13 giờ 30 đến 19 giờ 00.
  * Thực hiện phẫu thuật tại Phòng Trung Phẫu
     – Sáng thứ 7 (27/4/2019) hoạt động bình thường;
     – Chiều thứ 7 đến Thứ Tư (27/4 đến 01/5/2019): nghỉ lễ.
 • Khu Khám 2:
  * Khám bệnh ngoài giờ sáng Thứ Bảy (27/4/2019)
     – Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00;
     – Chiều thứ 7 đến Thứ Tư (27/4 đến 01/5/2019): nghỉ lễ.
  * Thực hiện phẫu thuật tại Phòng Trung Phẫu
     – Sáng thứ 7 (27/4/2019) hoạt động bình thường;
     – Chiều thứ 7 đến Thứ Tư (27/4 đến 01/5/2019): nghỉ lễ.
 • Khoa Khúc xạ và Phòng Khám lé:
  * Khám bệnh ngoài giờ sáng Thứ Bảy (27/4/2019):
     – Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00.
     – Chiều thứ 7 đến Thứ Tư (27/4 đến 01/5/2019): nghỉ lễ.
 • Phòng Kính:
  * Đo khúc xạ ngoài giờ từ ngày 27/4 đến 01/5/2019
     – Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00;
     – Chiều từ 13 giờ 30 đến 18 giờ 00.