759

THÔNG BÁO: Lịch khám bệnh chữa bệnh trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019, Ban Giám đốc và phòng Kế Hoạch Tổng Hợp thông báo đến các khoa/ phòng lịch khám bệnh chữa bệnh như sau:

Khu Khám 1:
* Khám bệnh ngoài giờ ngày 13-14-15/4/2019
   – Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00;
   – Chiều từ 13 giờ 30 đến 19 giờ 00.
* Thực hiện phẫu thuật tại Phòng Trung Phẫu
   – Thứ 7 (13/4/2019)hoạt động bình thường;
   – Chủ Nhật và Thứ Hai (14-15/4/2019): nghỉ lễ.

Khu Khám 2:
*
Khám bệnh ngoài giờ sáng Thứ Bảy và sáng Thứ Hai (13 và 15/4/2019)
   – Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00.
* Thực hiện phẫu thuật tại Phòng Trung Phẫu
   – Sáng Thứ 7 (13/4/2019) hoạt động bình thường;
   – Chủ Nhật và Thứ Hai (14-15/4/2019): nghỉ lễ.

Khoa Khúc xạ và Phòng Khám lé: Khám bệnh ngoài giờ sáng Thứ Bảy (13/4/2019):
   – Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00.
   – Thứ Hai (15/4/2019): nghỉ lễ.

Phòng Kính:
    – Đo khúc xạ ngoài giờ ngày 13-14-15/4/2019
    – Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 00;
    – Chiều từ 13 giờ 30 đến 18 giờ 00.