386

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ VỀ VIỆC MUA SẮM THUỐC NĂM 2023-2024

Bệnh viện Mắt kính mời các công ty, các đơn vị quan tâm tham dự báo giá theo mẫu đính kèm các mặt hàng thuốc theo hướng dẫn (quét QR-code bên dưới để nhận các thông tin chi tiết).

Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 26/02/2024 đến trước 17h ngày 05/03/2024.

183_TB_BVM_KD TB moi bao gia thuoc 2024