191

Thông báo mời chào giá vật tư sửa chữa và vật tư tiêu hao theo máy cho khoa Khúc xạ

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai mua sắm vật tư sửa chữa và vật tư tiêu cho khoa Khúc xạ để phục vụ công tác khám chữa bệnh của bệnh viện. Do đó, Bệnh viện kính thông báo đến các công ty có năng lực cung cấp gởi bảng báo giá (bản chào giá, giá kê khai theo quy định và tài liệu pháp lý của sản phẩm theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và Thông tư số 14/2020/TT-BYT) về bệnh viện trước 16 giờ 30 ngày 14/01/2022 tại Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế – Bệnh viện Mắt (Lầu 5 – Khu B) – 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Để hỗ trợ Bệnh viện trong việc tổng hợp, quý công ty vui lòng nộp 01 USB có chứa file mềm của bảng chào giá, tính năng kỹ thuật của hàng hóa.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế – Bệnh viện Mắt – 280 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: (028) 39325374 – (028) 39326732.

Lưu ý: Tất cả các tài liệu có ký tên đóng dấu xác nhận của quý công ty. Tất cả các tài liệu sẽ được để trong 01 phòng bì lớn thể hiện rõ thông tin công ty và người phụ trách. Báo giá có đầy đủ phân nhóm, giá kê khai, giá trúng thầu và giá trị sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày 14/01/2022.

Danh mục đính kèm: 

  1. Vật tư sửa chữa: Dự trù Vat Tu Sua Chua 2022
  2. Vật tư tiêu hao cho khoa Khúc xạ: VẬT TƯ KHÚC XẠ NĂM 2022