1132

THÔNG BÁO THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO LỊCH THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG
ĐỐI VỚI HỘ LÝ, BẢO VỆ, NHÂN VIÊN NHÀ THUỐC

Bệnh viện Mắt thông báo lịch thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng người lao động đối với hộ lý, bảo vệ, nhân viên nhà thuốc đủ điều kiện theo danh sách đính kèm như sau:

  1. Vị trí tuyển dụng: Hộ lý và bảo vệ: 
    Thời gian: 08 giờ ngày 23/03/2023
    Địa điểm: Khu A, Hội trường lầu 1

  2. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên nhà thuốc
    Thời gian: 08 giờ ngày 23/03/2023
    Địa điểm: Khu B, Hội trường lầu 5

Đề nghị các ứng viên đúng giờ theo quy định, ăn mặc lịch sự, đem theo giấy tờ tùy thân có hình để đối chiếu, đem theo viết mực xanh để làm bài tự luận.

Trân trọng!

Lich thi Vong 1