393

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Mắt thông báo tuyển dụng nhân sự như sau:

 1. Vị trí cần tuyển dụng: 01 cử nhân y tế công cộng
 2. Tiêu chuẩn và điều kiện:
  – Tốt nghiệp đại học chuyên ngành y tế công cộng;
  – Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có các chứng chỉ ngoại ngữ khác (được quy đổi theo quy định hiện hành);
  – Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Đối với các chứng chỉ A,B,C trước ngày 10/8/2016 vẫn được tiếp tục thực hiện và có giá trị sử dụng tương đương
  – Có chứng chỉ đào tạo Quản lý chất lượng Bệnh viện và kinh nghiệm trong công tác quản lý chất lượng Bệnh viện từ 01 năm trở lên
 3. Địa điểm nhận hồ sơ:
  Nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ – Bệnh viện Mắt, số 280 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM. Điện thoại: (028) 39326732-1415
 4. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 18/8/2020 đến ngày 25/8/2020