40

Thông báo V/v mời báo giá Lập khái toán, phương án thiết kế và sơ bộ tổng mức đầu tư công trình Sửa chữa cải tạo toàn bộ mặt ngoài của Khu khám và điều trị trong ngày

BVM -CV 481- Mời BG Lập khái toán, phương án thiết kế và sơ bộ tổng mức đầu tư công trình Sửa chữa cải tạo toàn bộ mặt ngoài của Khu khám và điều trị trong ngày