476

THÔNG BÁO: Về việc báo giá thủy tinh thể nhân tạo

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai mua sắm thủy tinh thể nhân tạo năm 2021. Do đó, Bệnh viện kính thông báo đến các công ty có năng lực cung cấp gởi bảng báo giá về bệnh viện trước 16 giờ 30 ngày 14/5/2021 tại Phòng Vật tư – Thiết bị y tế – Bệnh viện Mắt (Lầu 5 – Khu B) – 280 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quý công ty vui lòng làm theo hướng dẫn: 200001250524