353

THÔNG BÁO: Về việc báo giá tròng kính và gọng kính

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai mua sắm tròng kính và gọng kính năm 2021. Do đó, Bệnh viện kính thông báo đến các công ty có năng lực cung cấp gởi bảng báo giá về bệnh viện trước 16 giờ 30 ngày 16/4/2021 tại Phòng Vật tư – Thiết bị y tế – Bệnh viện Mắt (Lầu 5 – Khu B) – 280 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Quý công ty vui lòng xem file đính kèm.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Vật tư – Thiết bị y tế – Bệnh viện Mắt – 280 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: (028) 39325374 – (028) 39326732 – 0903 942 264 – Nhân viên phụ trách: Chị Thủy.

Lưu ý: Tất cả các tài liệu có ký tên đóng dấu xác nhận của quý công ty. Tất cả các tài liệu sẽ được để trong 01 phòng bì lớn thể hiện rõ tthông tin công ty và người phụ trách. Báo giá có giá trị sử dụng trong vòng 60 ngày kể từ ngày 16/4/2021.

Noi dung dang bao

Trân trọng kính chào./.