350

THÔNG BÁO: Về việc báo giá vật tư y tế

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai mua sắm vật tư y tế cấp bách năm 2021. Do đó, Bệnh viện kính thông báo đến các công ty có năng lực cung cấp gởi bảng báo giá về bệnh viện trước 16 giờ 30 ngày 14/5/2021 tại Phòng Vật tư – Thiết bị y tế – Bệnh viện Mắt (Lầu 5 – Khu B) – 280 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quý công ty vui lòng thực hiện theo đúng hướng dẫn: 200001250524-1