444

THÔNG BÁO: Về việc cung cấp báo giá in ấn sổ khám bệnh và sổ theo dõi tật khúc xạ

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai gói thầu “Cung cấp sổ khám bệnh và sổ theo dõi tật khúc xạ” tại bệnh viện. Các yêu cầu chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Các đơn vị có nhu cầu và năng lực xin mời gửi bảng báo giá về bệnh viện trước 17 giờ 00 ngày 10/6/2021 tại Phòng Hành chính quản trị – Bệnh viện Mắt. 

Trân trọng!

 

280 -BVM-HCQT