327

THÔNG BÁO: Về việc mời báo giá “Dịch vụ vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước thải” tại bệnh viện và các cơ sở

Bệnh viện Mắt chuẩn bị triển khai gói thầu “Dịch vụ vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước thải” tại bệnh viện và cơ sở.
Các đơn vị có nhu cầu và đủ năng lực xin mời gửi bảng báo giá về bệnh viện trước 17 giờ 00 ngày 05/3/2021 tại Phòng Hành chính quản trị – Bệnh viện Mắt – 280 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung chi tiết xem file đính kèm.
Trân trọng./.

 

89a-BVM-HCQT