311

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC NIÊN HẠN NĂM 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC NIÊN HẠN NĂM 2020

Ngày 23/12/2020, Bệnh viện Mắt đã tổ chức họp Hội đồng xét nâng bậc lương trước niên hạn năm 2020, kết quả như sau:

  • Có 07 viên chức có đủ điều kiện được nâng lương trước niên hạn 12 tháng
  • Có 13 Viên chức có đủ điều kiện được nâng lương trước niên hạn 09 tháng
    (Danh sách đính kèm)
Ds de nghi nang luong truoc nien han nam 2020

Bệnh viện Mắt sẽ gửi hồ sơ đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xem xét và ban hành Quyết định nâng bậc lương trước niên hạn năm 2020 đối với 20 viên chức nêu trên.