293

THÔNG BÁO

          Phòng Tổ chức cán bộ đã niêm yết Danh sách đề nghị xét nâng bậc lương trước niên hạn năm 2018 tại bảng tin của phòng Tổ chức cán bộ. Hôm nay là hạn chót niêm yết danh sách, kính đề nghị Lãnh đạo các khoa, phòng thông báo đến nhân viên tại khoa, phòng được biết và nếu có thắc mắc gì vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ (gặp Trọng Thắng) để được giải đáp trong ngày 25/01/2019. Mọi thắc mắc sau ngày 25/01/2019 sẽ không được giải quyết.

Trân trọng thông báo!