238

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Mắt

Ngày 17 tháng 08 năm 2020, tại buổi họp cán bộ chủ chốt, Ông Nguyễn Minh Khải- Giám đốc Bệnh viện Mắt đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Công tác xã hội cho bà Đỗ Thị Thùy Dương kể từ ngày 17/08/2020.