61

Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác điểm danh, chấm công nhân viên ngày thứ bảy phục vụ phẫu thuật phaco

 

 

Nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước dễ dàng liên kết với nhau hơn trong việc thực nhiệm vụ, chính quyền điều hành nhanh chóng,hiệu quả, chính xác.

       Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh là một trong những nội dung trọng tâm. Góp phần xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh, hiện đại. Việc xác định đúng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trọng tâm, trọng điểm, thực sự là “điểm nhấn” đột phá để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như việc giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính như công tác nhập liệu nhanh, chính xác.

Thực hiện Kế họach số 735/KH-BVM ngày 27 tháng 07 năm 2023 của Bệnh viện Mắt về việc Triển khai phẫu thuật đục thủy tinh thể vào ngày Thứ bảy và Chủ nhật.

      Căn cứ Thông báo số 752/TB-BVM ngày 04 thán 08 năm 2023 về việc tiếp nhận người bệnh phẫu thuật đục thủy tinh thể và chấm công nhân viên ngày Thứ bảy.

      Khoa Gây mê hồi sức được phân công chấm công nhân sự được phân công tham gia phẫu thuật thủy tinh thể ngày thứ bảy bao gồm:

  • Nhân viên khoa Gây mê hồi sức
  • Nhân viên Dược phát thuốc tại phòng mổ Phaco
  • Nhân viên Vật tư– Trang thiết bị y tế phát kính nội nhãn tại phòng mổ Phaco
  • Phẫu thuật viên tại phòng mổ Phaco

            Do nhiều nhân sự tại các khoa/phòng không được sự quản lý của khoa Gây mê hồi sức nên việc chấm công và điểm danh thủ công khó khăn. Vì lý do đó, chúng tôi có cải tiến bằng cách áp dụng công nghệ thông tin vào điểm danh và chấm công, áp dụng google sheet và google forms

            Áp dụng google sheet và google forms chấm công ngoài giờ và kết hợp với danh sách tổng hợp phẫu thuật cuối ngày để đánh giá thời gian phục vụ công tác phẫu thuật chính xác, hiệu quả, giám sát lại qua camera để xác định vị trí làm việc tại thời gian báo cáo.

Hiệu quả mang lại:

  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc điểmdanh và chấm công, dễ dàng chấm công nhân sự tham gia phẫu thuật ngày thứ bảy.
  • Tiết kiệm thời gian, nhanh chóng và hiệu quả.
  • Báo cáo đúng lúc, đúng thời điểm.
  • Dữ liệu được lưu lại trên Drive, thuận tiện cho việc báo cáo chất lượng hiệu suất phòng mổ mỗi ngày
  • Góp phần thiết thực hoàn thiện các hoạt động cải tiến chất lượng cải cách hành chính hướng đến mục tiêu hài lòng người bệnh.