73

Ứng dụng công nghệ thông tin ghi nhận giờ phẫu thuật và hiệu suất sử dụng phòng mổ hàng ngày

Nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước dễ dàng liên kết với nhau hơn trong việc thực nhiệm vụ, chính quyền điều hành nhanh chóng, hiệu quả, chính xác.

     Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh là một trong những nội dung trọng tâm. Góp phần xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh, hiện đại. Việc xác định đúng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trọng tâm, trọng điểm, thực sự là “điểm nhấn” đột phá để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như việc giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính như công tác nhập liệu nhanh, chính xác.

    Phòng mổ áp dụng việc ghi nhận giờ phẫu thuật và tính hiệu suất thủ công, ghi chép bằng giấy theo mẫu và gửi đến từng phòng mổ và ghi lại mỗi ngày, sau đó cuối mỗi tuần điều dưỡng hành chánh thu thập lại và tính hiệu suất từng phòng mổ. Do việc báo cáo và thu thập số liệu thủ công làm mất nhiều thời gian, nhân sự và qua nhiều giai đoạn để tạo nên kết quả, có thể sai sót khi nhập liệu. Vì lý do đó, chúng tôi có cải tiến bằng cách “Ứng dụng công nghệ thông ghi nhận giờ phẫu thuật và hiệu suất sử dụng phòng mổ hàng ngày”.

   Nhằm đánh giá hiệu suất phòng mổ đạt hiệu quả và chi tiết cụ thể, chúng tôi đã cải tiến áp dụng công nghệ thông tin vào việc tính hiệu suất sử dụng phòng mổ. Chúng tôi gửi đường link hoặc mã QR hiệu suất phòng mổ đã được xây dựng trên google froms cho từng cá nhân phụ trách của mỗi phòng mổ, cá nhân phụ trách sẽ cập nhật thời gian từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc của mỗi ngày phẫu thuật. Người phụ trách báo cáo sẽ thực hiện Thống kê chi tiết thời gian sử dụng của các phòng mổ được tính trên google sheet và thực hiện báo cáo.

  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tính hiệu suất phòng mổ, dễ dàng cho việc cập nhật thời gian sử dụng phòng mổ từng ngày.
  • Tiết kiệm thời gian, nhanh chóng và hiệu quả.
  • Báo cáo đúng lúc, đúng thời điểm.
  • Số liệu tổng kết chính xác.
  • Dữ liệu được lưu lại trên Drive, thuận tiện cho việc báo cáo chất lượng hiệu suất phòng mổ mỗi ngày
  • Góp phần thiết thực hoàn thiện các hoạt động cải tiến chất lượng cải cách hành chính hướng đến mục tiêu hài lòng người bệnh;
  • Nâng cao sự hài lòng của người bệnh đối với Bệnh viện.