425

BẢN TIN DƯỢC LÂM SÀNG SỐ 02-2020

Ngày 05/11/2020, Khoa Dược đã phát hành Bản tin Dược lâm sàng số 02-2020 và gửi trực tiếp đến các khoa, phòng tại bệnh viện.

Bản tin Dược lâm sàng số 02-2020 gồm các nội dung sau:

 1. Phản ứng có hại của thuốc (ADR)
 2. Thông tin thuốc
  • Tổng kết công tác hoạt động thông tin thuốc
  • Thông tin Dung dịch tiêm Bupivacain WPW Spinal 0,5% Heavy
  • Thông tin thuốc được hưởng bảo hiểm y tế
  • Thông tin thuốc thu hồi, đình chỉ lưu hành
 3. Cảnh giác dược
 4. Giám sát sử dụng thuốc
  • Giám sát kê đơn thuốc ngoại trú
  • Khuyến cáo dược lâm sàng
 5. Chuyên đề: Một số thuốc nhỏ mắt đặt biệt tại bệnh viện
Thang 12 - Ban tin Duoc 02-2020