195

BỆNH VIỆN MẮT KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN XUẤT SẮC TRONG ĐỢT SƠ KẾT THI ĐUA TỪ 02/9/2019 ĐẾN 27/02/2020

      Trong đợt sơ kết thi đua từ 02/9/2019 đến 27/02/2020, Bệnh viện Mắt đã có 09 tập thể và 82 cá nhân xuất sắc được khen thưởng trong phong trào thi đua tại đơn vị, danh sách cụ thể như sau:

 • Tập thể:

1.      

Khoa Khúc xạ

2.      

Khoa Tổng hợp

3.      

Khu khám 2

4.      

Khoa Dược

5.      

Khoa Xét nghiệm

6.      

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

7.      

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

8.      

Phòng Điều dưỡng

9.      

Phòng QLCL

 • Cá nhân:
 1. Bà Phạm Thị Thủy Tiên- Trưởng phòng QLCL
 2. Bà Nguyễn Thị Diễm Châu- khoa Giác mạc
 3. Bà Hà Thị Mỹ Dung- ĐDT khoa Giác mạc
 4. Bà Nguyễn Thị Diễm Uyên- PTK. Tổng hợp
 5. Ông Nguyễn Quang Vinh- khoa Tổng hợp
 6. Ông Nguyễn Phi Hùng- khoa Dinh dưỡng, tiết chế
 7. Ông Nguyễn Tuấn Anh- phòng Vật tư- Thiết bị y tế
 8. Bà Nguyễn Ngọc Minh Trân- phòng Công tác xã hội
 9. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương- phòng Công tác xã hội
 10. Bà Trương Tạ Tuyết Trinh- phòng Công tác xã hội
 11. Ông Vũ Công Hữu- phòng Công tác xã hội
 12. Ông Nguyễn C.T Thế Truyền- PTK. PTĐH khoa Mắt nhi
 13. Bà Mai Thị Cẩm Nhung- ĐDT khoa Mắt nhi
 14. Bà Nguyễn Thị Minh Sơn- khoa Mắt nhi
 15. Bà Võ Thanh Thúy- khoa Mắt nhi
 16. Bà Đỗ Ngọc Trang- khoa Mắt nhi
 17. Ông Nguyễn Đình Trung- phòng Kính
 18. Ông Đào Văn Thái- phòng Kính
 19. Ông Huỳnh Văn Hiếu- phòng Kính
 20. Bà Phạm Thị Thu Lan- phòng Kính
 21. Ông Huỳnh Minh Dũng- phòng Kính
 22. Bà Nguyễn Thị Châu- phòng Kính
 23. Bà Nguyễn Thị Kim Phương- phòng Kính
 24. Ông Huỳnh Thúc Thí- Trưởng phòng Điều dưỡng
 25. Ông Hồ Phương Thanh Tài- phòng Công nghệ thông tin
 26. Ông Trần Giang Khang- khoa Xét nghiệm
 27. Ông Nguyễn Võ Quốc Anh- khoa Xét nghiệm
 28. Ông Trang Thanh Nghiệp- PTK. PTĐHK. Glaucoma
 29. Bà Nguyễn Thảo Hương- khoa Glaucoma
 30. Bà Trần Thị Ngọc Trinh- khoa Glaucoma
 31. Ông Vũ Quyết Thắng- phòng Hành chính quản trị
 32. Ông Trần Hiển Khánh- phòng Hành chính quản trị
 33. Bà Trần Thị Ngọc Dung- phòng Hành chính quản trị
 34. Bà Trần Thu Xuân- phòng Hành chính quản trị
 35. Bà Trương Huy Nhi- phòng Kế hoạch tổng hợp
 36. Bà Lê Hoàng Ngọc Hân- phòng Kế hoạch tổng hợp
 37. Ông Ngô Thanh Tùng- Trưởng khoa Dịch kính võng mạc
 38. Bà Nguyễn Thị Mỹ An- khoa Dịch kính võng mạc
 39. Ông Dương Quốc Cường- khoa Dịch kính võng mạc
 40. Bà Nguyễn Thị Đạt- khoa Dịch kính võng mạc
 41. Ông Lê Khắc Hoàng Khanh- khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
 42. Bà Trần Thị Thanh Hồng- Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh
 43. Bà Nguyễn Phương Hồng Hạnh- khoa Chẩn đoán hình ảnh
 44. Bà Trần Thị Hòa- khoa Chẩn đoán hình ảnh
 45. Bà Nguyễn Thị Kim Khánh- khoa Dược
 46. Ông Phùng Hoài Nam- khoa Dược
 47. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng- khu khám 2
 48. Bà Trần Thị Hoa Tiên- khu khám 2
 49. Bà Đỗ Thị Thùy Trang- khu khám 2
 50. Bà Bùi Thị Mỹ Linh- khu khám 2
 51. Ông Đàm Trung Tín- khoa Gây mê hồi sức
 52. Ông Tô Ngọc Lượng- khoa Gây mê hồi sức
 53. Ông Nguyễn Tiến Cường- khoa Gây mê hồi sức
 54. Ông Mai Đức Thuật- khoa Gây mê hồi sức
 55. Bà Đỗ Trần Ngọc Thạch- khoa Gây mê hồi sức
 56. Ông Nguyễn Văn Quí- khoa Gây mê hồi sức
 57. Bà Huỳnh Thị Tuyết Lan- khoa Gây mê hồi sức
 58. Bà Vũ Tuyết Hồng- khoa Gây mê hồi sức
 59. Bà Lê Thị Thùy Trang- khoa Gây mê hồi sức
 60. Bà Nguyễn Thị Sáu- khoa Gây mê hồi sức
 61. Bà Đỗ Thị Liên- khoa Gây mê hồi sức
 62. Ông Trần Đức Tính- khoa Khúc xạ
 63. Bà Lê Thanh Trúc- khoa Khúc xạ
 64. Bà Lê Thị Minh Trúc- khoa Khúc xạ
 65. Nguyễn Khoa Thị Thanh Trang- khoa Khúc xạ
 66. Ông Đặng Quang Vinh- phòng Chỉ đạo tuyến
 67. Bà Nguyễn Thị Thu Vân – phòng Chỉ đạo tuyến
 68. Bà Nguyễn Thảo Nguyên- Nhà thuốc
 69. Bà Trần Thị Thanh Tâm- Nhà thuốc
 70. Bà Tống Thị Mai Hương- phòng TCKT
 71. Ông Võ Duy Tân- phòng TCKT
 72. Ông Phùng Lê Duy An- phòng TCKT
 73. Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga- Khoa THTM- TKNK
 74. Bà Huỳnh Thị Bích Thủy- Khoa THTM- TKNK
 75. Bà Phạm Diệp Thanh Thúy- Khoa THTM- TKNK
 76. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích- Khoa THTM- TKNK
 77. Ông Lê Trọng Thắng- phòng TCCB
 78. Ông Phan Trọng Nghĩa- ĐDT khoa Khám mắt
 79. Bà Trần Thu Thảo- khoa Khám mắt
 80. Bà Trương Vũ Chung Thư- khoa Khám mắt
 81. Ông Trần Tuấn Khương- khoa Khám mắt
 82. Bà Phạm Thị Anh Thư- khoa Khám mắt