42

Bệnh viện Mắt tuyên truyền phát động công chức, viên chức, người lao động sử dụng phương tiện giao thông công cộng

Hưởng ứng chương trình phát động công chức, viên chức, người lao động đi xe buýt và tham gia sử dụng ứng dụng “Nào ta cùng buýt” của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Mắt thực hiện tuyên truyền đến toàn thể viên chức, người lao động tại Bệnh Mắt cùng tham gia sử dụng phương tiện công cộng để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, kéo giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.