PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Phòng hành chính quản trị

Trưởng phòng tiền nhiệm:

 1. Hà Thị Nhạn
 2. Hà Thị Nga
 3. Phan Vi Minh

Lãnh đạo hiện tại:

Phó trưởng phòng – Phụ trách điều hành: Nguyễn Mai Anh

Phó trưởng Phòng: Lê Bích Châm

Tổ chức nhân sự gồm: 57 viên chức, người lao động

 •  07 Chuyên viên
 •  06 Kỹ sư
 •  01 Điều dưỡng
 •  01 Kế toán viên
 •  01 cán sự
 •  10 nhân viên kỹ thuật cơ quan
 •  04 Lái xe
 •  06 Hộ lý – y công
 •  21 nhân viên bảo vệ

Trong những năm qua cùng với sự ra đời của Bệnh viện Mắt, phòng Hành chính Quản trị là phòng chức năng chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính – quản trị trong bệnh viện như:

 • Hành chính, công văn đi, đến, lưu trữ hồ sơ.
 • Cung cấp vật tư, công cụ thông thường.
 • Sửa chữa nhà cửa, vườn hoa, cây cảnh.
 • Điện, nước sạch, nước thải, môi trường.
 • Bảo vệ trật tự trị an.
 • Dịch vụ giặt ủi, vệ sinh công nghiệp.
 • Phòng cháy chữa cháy – cứu nạn cứu hộ.

Định hướng phát triển:

Đảm bảo thực hiện cung cấp, phục vụ, sửa chữa theo yêu cầu của các khoa/phòng nhằm đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh của bệnh viện, phục vụ người bệnh, người có nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế; đảm bảo tính kịp thời cung cấp hậu cần cho hoạt động phòng chống dịch. Cụ thể như sau:

Về công tác văn thư, lưu trữ: tiếp nhận các văn bản hành chính và quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương gửi về cho bệnh viện, phân loại, trình cho các cấp lãnh đạo phê duyệt chỉ đạo, gửi cho các phòng chức năng hoặc các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, lưu trữ các văn bản hành chính của toàn Bệnh viện một cách khoa học.

 Bộ phận Quản trị: quản lý cơ sở hạ tầng, nhà cửa, sân vườn, các công trình kiến trúc, … có kế hoạch bảo trì/ sửa chữa, đảm bảo phục vụ bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện. Bên cạnh đó, luôn đảm bảo cung ứng đầy đủ vật tư, công cụ thông thường, các biểu mẫu hành chính, đồ vải phục vụ công tác chuyên môn, đồng phục nhân viên y tế. Tổ chức mua sắm theo quy định đấu thầu. Các công tác bảo trì (điện, nước, điện lạnh, mộc, phòng cháy chữa cháy) phải được kiểm tra định kỳ nhằm duy trì trạng thái hoạt động ổn định cho tòan bệnh viện.

Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong bệnh viện phải được chú trọng, công tác thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn và công tác vận hành hệ thống xử lý nước thải luôn đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật. Định kỳ tổ chức đo kiểm môi trường theo quy định nhằm khắc phục kịp thời những sai sót nếu có. Hằng năm, cũng tổ chức các lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho công chức, người lao động trong bệnh viện.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự trong bệnh viện phải được chú trọng thường xuyên. Phối hợp tốt với chính quyền địa phượng (Ủy ban Nhân dân phường, Công an phường, bảo vệ khu phố…) và đội bảo vệ chuyên nghiệp trong việc tuần tra, canh gác để phòng ngừa trộm cắp, móc túi. Xử lý kịp thời các tình huống gây mất trật tự an ninh trong khuôn viên bệnh viện và giữ gìn trật tự đô thị trước các cổng ra vào của bệnh viện.

 

 

THÔNG BÁO V/v triển khai Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 của Ủy...

Thực hiện Công văn số 4385/SYT-VP ngày 20/05/2024 của Sở Y tế về việc V/v triển khai Quyết...

THÔNG BÁO V/v triển khai Báo cáo Đánh giá về kết quả Chỉ số...

Thực hiện Công văn số 4154/SYT-TTr ngày 14/05/2024 của Sở Y tế về việc V/v triển khai Báo...

THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Công văn số 2325/UBND-KT ngày 26/4/2024 của...

Thực hiện Công văn số 4037/SYT- VP ngày 09/5/2024 của Sở Y tế về việc triển khai thực...

THÔNG BÁO V/v triển khai thực hiện Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 29 /3/2024...

Thực hiện Công văn số 3968/SYT-TCCB ngày 08/5/2024 của Sở Y tế về việc triển khai thực hiện...

Thông báo Về việc thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận...

Thực hiện Kế hoạch số 3776/KH-SYT ngày 03/5/2024 của Sở Y tế về việc thực hiện Đề án...

THÔNG BÁO V/v phổ biến nội dung Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 ...

     Thực hiện Công văn số 2875/SYT-VP ngày 5/4/2024 của Sở Y tế về việc phổ biến...

V/v triển khai Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 12/03/2024 của Ủy ban nhân...

Thực hiện Công văn số 2374/SYT-VP ngày 22/03/2024 của Sở Y tế về việc về phê duyệt quy...

THÔNG BÁO V/v triển khai Quyết định số 456/QĐ-BYT ngày 28/02/2024 của Bộ Y...

Thực hiện Công văn số 2707/SYT-VP ngày 03/04/2024 của Sở Y tế về việc triển khai Quyết định...

THÔNG BÁO Về việc triển khai Công điện số 15/CĐ-TTg ngày 19/02/2024 của Thủ...

Thực hiện Công văn số 2597/KH-SYT ngày 29/03/2024 của Sở Y tế về việc triển khai Công điện...

THÔNG BÁO Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 2550/KH-SYT ngày...

Thực hiện Kế hoạch số 2550/KH-SYT ngày 27/03/2024 của Sở Y tế về việc Thực hiện Đề án...

Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 2524/KH-SYT ngày 27/3/2024 của...

Thực hiện Kế hoạch số 2524/KH-SYT ngày 27/03/2024 của Sở Y tế về việc tuyên truyền, phổ biến...

THÔNG BÁO Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 2522/KH-SYT ngày...

Thực hiện Kế hoạch số 2522/KH-SYT ngày 27/03/2024 của Sở Y tế về việc Thực hiện Đề án...